Головною метою діяльності Академії є сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їх родинам, передусім шляхом постійного навчання персоналу та батьків, а також надання та розроблення навчально-методичних матеріалів щодо всіх аспектів дитячої інвалідності.
Проектна статутна діяльність

Української академії дитячої інвалідності (УАДІ)
   Звіти, які щорічно надає Україна Комітету ООН з прав дітей засвідчують, що в нашій державі ситуація з дотриманням прав дитини потребує термінового вирішення окремих питань, зокрема стосовно надання освітніх, соціальних і медичних послуг дітям з інвалідністю та їхнім родинам. Саме на це вказувалось
у заключних рекомендаціях Комітету ООН, які були надані нашій державі і яких Україна має дотримуватись при проведенні реформування відповідних галузей. Тим паче, зважаючи на те, що за останні 5 років кількість дітей з інвалідністю збільшилася майже на 8 % і складає на сьогодні майже 164 тис дітей, понад мільйон українських дітей мають порушення або особливості психофізичного розвитку і потребують психолого- медико-педагогічної підтримки.

   Саме для вирішення нагальних проблем дітей з обмеженням життєдіяльності (ОЖ - діти з інвалідністю, діти з загрозою формування інвалідності), передусім в аспекті створення передумов для оформлення життєвого простору в суспільстві з урахуванням стану їх здоров'я, у 2011 році була розроблена Концепція соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальна реабілітація дітей з ОЖ). Мета Концепції - запобігання виникненню інвалідизуючої патології у дітей; формування єдиного реабілітаційного простору навколо дитини з інвалідністю та її родини шляхом об`єднання та координації зусиль громадськості, реабілітаційних установ та закладів різних форм власності і підпорядкованості; створення системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з ОЖ згідно з міжнародними стандартами, які передбачають надання кваліфікованої медичної допомоги, створення адекватного інклюзивного середовища, відповідної соціально-професійної траєкторіїї розвитку дитини з обмеженням життєдіяльності.

   Шляхи і способи реалізації Концепції:

  1. Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров`я (МКФ);
  2. Створення Міжвідомчої координаційної ради з питань комплексної реабілітації дітей з ОЖ (центральна, регіональні);
  3. Затвердження на рівні Міністерства охорони здоров`я України ефективних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання формування інвалідності у дітей;
  4. Удосконалення системи кадрового забезпечення в галузі реабілітації та організації соціального обслуговування дітей з ОЖ;
  5. Розроблення та удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення системи комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
  6. Удосконалення медичної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
  7. Здійснення заходів щодо удосконалення психолого-педагогічної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
  8. Здійснення заходів щодо удосконалення соціальної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
  9. Удосконалення системи залучення громадськості до розробки управлінських рішень у сфері реабілітаційних послуг і контролю за їх реалізацією.

   Соціальна педіатрія – дороговказ в реалізаціі міжнародних стандартів допомоги дітям з ОЖ та їх родинам. З метою впровадження основних положень Концепції соціальної педіатріі в Україні у травні 2019 року було створено ГО «Українська академія дитячої інвалідності» (УАДІ)).

   Засновниками УАДІ стали:

Князевич В.М. – голова Правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги ", голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», Міністр охорони здоров'я України (2007 – 2010 рр.);

Малишин Р.А. – член Правління Хмельницького обласного Фонду соціального захисту та реабілітаціі інвалідів , голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Нуклеус»;

Мартинюк В.Ю. - директор ДЗ «Український медичний центр реабілітаціі дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», завідувач кафедри дитячої неврологіі та медико-соціальної реабілітаціі НМАПО імені П.Л.Шупика.   Головною метою діяльності Академії є сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їх родинам, передусім шляхом постійного удосконалення знань і умінь фахівців - реабілітологів та навчання батьків, а також надання та розроблення навчально-методичних матеріалів щодо всіх аспектів дитячої інвалідності.


   Основними напрямами діяльності Академії є:

- забезпечення регулярного навчання та обміну інформацією щодо всіх аспектів дитячої інвалідності шляхом проведення зустрічей, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих груп, професійних виставок. Здійснення видавничої діяльністі;

- впровадження в Україні сучасних концепцій допомоги, розвитку, навчання та супроводу дітей з ОЖ, зокрема соціальної педіатрії, ранього втручання, інклюзивної освіти та інших;

- підтримка комплексних (медичних, освітянських, соціальних) науково-практичних досліджень щодо лікування, реабілітації, розвитку та догляду дітей з ОЖ ;

- надання медичних, освітніх, соціальних та реабілітаційних послуг згідно з чинним законодавством, розроблення критеріїв ефективності реабілітаційних послуг дітям з ОЖ;

- сприяння подоланню соціальної стигматизації та дискримінації стосовно дітей з ОЖ та їхніх родин, а також формування у них активної життєвої позиції;

- сприяння консолідаціі зусиль держави , громадськості , фахівців медичної, освітянської та соціальної сфер , різних інституцій та установ з метою створення в регіонах єдиного реабілітаційного простору (реабілітаційного паспорту) навколо дитини з ОЖ та її родини;

- впровадження в Україні системи щодо формування сучасних знань та умінь з основ паліативної допомоги дітям;

- участь у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту та технологій професійної підготовки та діяльності фахівців реабілітаційного профілю;

- сприяння реформуванню системи експертного оцінювання ступеня обмеження життєдіяльності та встановлення інвалідності у дітей відповідно до біопсихосоціальної моделі хвороби та шкальної оцінки порушень функції і структур організму згідно Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров`я;

- створення експертного середовища фахівців для розроблення рекомендацій щодо розвитку державної системи комплексної реабілітації осіб з ОЖ., в т. ч. й через можливість експертної оцінки з боку Європейської академії дитячої інвалідності;

- залучення згідно з існуючим законодавством кошти юридичних та фізичних осіб, в тому числі зарубіжних, з метою реалізації мети та напрямів діяльності Академії;

- сприяння співробітництву та співпраці між тими, хто працює у сфері дитячої інвалідності в Україні та інших країнах, насамперед з Європейською академією дитячої інвалідності;

- підтримка високих етичних та наукових стандартів в Україні при реалізації усіх напрямів діяльності ГО «Українська академія дитячої інвалідності».

   Українська академія дитячої інвалідності має наміри об'єднати фахівців різних галузей ( педіатрів, неврологів, психіатрів, ортопедів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів (мовних терапевтів), психологів, спеціальних педагогів, медичних сестер, соціальних працівників, асистентів дитини та інших спеціалістів), які працюють із дітьми з ОЖ, з метою реалізації основних напрямів у діяльності Академії.

   В умовах професійно-соціальних змін, зокрема поглядів на дитячу інвалідність, запропонувати нові орієнтири надання реабілітаційних послуг з урахуванням сучасних технологічних досягнень для покращення соціалізації дітей з ОЖ та повноцінного функціонування їхніх родин у суспільстві.Реквізити: ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності», ГО «УАДІ»

Код ЄДРПО 42980708

П/р № UA94 3808 0500 0000 0026 0056 8390 3

в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805

Адреса: 04209 Київ, вул. Богатирська, 30

ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності», ГО «УАДІ»

сайт: childneuro gov. ua / academia

ел.почта: uacd2019@gmail.com

телефон: (044) 201-35-11

050-381-12-33Новини та події
До відома членів академії
Засновники академії
Князевич В.М
Голова правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги, голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм та
милосердя «Орден Святого Пантелеймона», Міністр охорони здоров'я України (2007-2010 рр)
Малишин Р. А
член Правління Хмельницького обласного Фонду соціального захисту та реабілітаціі інвалідів, голова Правління Міжнародного фонду "Нуклеус"
Мартинюк В.Ю
директор ДЗ «Український медичний центр реабілітаціі дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», завідувач
кафедри дитячої неврологіі та медико-соціальної реабілітаціі НМАПО імені П. Л. Шупика.
Громадські організації,
з якими УАДІ підписало меморандум
ГО «DCP HELP»
ГО “Дюшенна Україна»
ГО «Українська асоціація допомоги хворим на туберозний склероз».
Українська академія дитячої інвалідності створена з метою реалізації концепції соціальної педіатрії
.
Початок співпраці України з Європейською академією дитячої інвалідності. 1998 рік, м.Київ, президент Європейської академії дитячої інвалідності доктор Martin Bax
Голова Правління ГО "УАДІ" Мартинюк Володимир
+380983974428
+380442013511
uacd2019@gmail.com

Національний координатор Оксана Назар
dr.ovnazar@gmail.com
Україна, 04209, м.Київ, вул.Богатирська, 30
Концептуальні засади допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності
І спільна конференція
«Українська академія дитячої інвалідності» (УАДІ) та Європейської академії дитячої інвалідності (EACD)
«Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності»
Конференція присвячена 25-річчю ДЗ "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров'я України"
Made on
Tilda