--- З 1998 року Указом Президента України установлений День захисту дітей, який відзначається 1 червня. В цьому році цей день набуває особливого значення так як припадає на період війни, яка розв’язана Російською федерацією проти України. Російські агресори грубо порушують права дітей в Україні, які були надані державам — членам Організації Об’єднаних Націй, насамперед правом на збереження здоров’я. За цих умов найбільші страждання припадають на групу дітей з обмеженням життєдіяльності (діти з інвалідністю, діти з загрозою формування інвалідності), щодо можливості надання медичних, освітніх і соціальних послуг.

--- В Україні, у 2021 р. зареєстровано 162214 дітей з інвалідністю, що на 5 відсотків більше ніж у 2015р.- 153 547. Згідно з дослідженнями Міжнародного центру розвитку дитини Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні прогнозується понад 200 тис. дітей з інвалідністю, з них до 80 тис. – з тяжкою інвалідністю. Згідно з розрахунками Європейської академії дитячої інвалідності в Україні приблизно 1 млн. дітей потребуватимуть постійного медико-педагогічного супроводу. Вказана ситуація значно погіршується через психотравмуючі фактори, які пов’язані з військовими діями РФ в Україні. Внаслідок значних руйнувань інфраструктури в Україні, знищення умов для нормальної життєдіяльності мільйони українців стали біженцями та переселенцями. Виникаючі внаслідок цього посттравматичні стресові розлади (ПТСР) негативно позначилися на стані здоров’я населення, у тому числі і дітей, значно ускладнюють соціально-психологічну адаптацію.

--- Викладене вказує на гостру соціальну проблему суспільства, вирішення якої можливе у значній мірі через удосконалення та покращання якості заходів з профілактики наслідків ПТСР (посттравматичного стресового розладу), дитячої інвалідності, лікування, реабілітації та інших медико-соціальних заходів серед дітей з обмеженням життєдіяльності та їх родин.
--- Розв’язання вказаних проблем невід’ємно пов’язано з кадровим та матеріально-технічним забезпеченням реабілітаційної служби. Законом України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я " (03 грудня 2020 року № 1053-ІХ) суттєво доповнено перелік існуючих спеціальностей, які задіяні у реабілітаційному процесі. Проте основними в галузі дитячої реабілітології залишаються дитячі неврологи, а для реабілітації дітей з ПТСР – психологи та дитячі психіатри. Профілактична психологічна допомога є найефективнішим засобом попередження негативного впливу тяжкої психічної травми на психічне здоров'я дитини та є однією з актуальних проблем сучасної психіатрії. За цих обставин дитяча медико-педагогічна служба (неврологічна, психіатрична, психологічна) потребує кардинального зміцнення та удосконалення.
--- З метою конкретизації заходів з розв’язання проблем у середовищі дітей з інвалідністю та із загрозою формування інвалідності, у тому числі дітей з ПТСР, створення реабілітаційного простору для їх ефективної реабілітації та успішної соціалізації була розроблена Концепція комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії).
--- Реалізація Концепції комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності здійснюватиметься через впровадження сучасного міжнародного концепту –реабілітація – інклюзія –інтеграція, як стандарту надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності, міжсекторального підходу до її реалізації, удосконалення інформаційної політики та сприятиме створенню базисних передумов для реального посилення державної політики у сфері забезпечення прав дітей з інвалідністю та їх соціальної захищеності, підвищенню ефективності надання реабілітаційних послуг дітям з обмеженням життєдіяльності, у т.ч. дітям з ПТСР та їх родинам.
--- В цивілізованих європейських країнах вказана категорія дітей, зокрема, з церебральним паралічем, досягнувши повноліття, у 60-70% випадків стають повноправними членами суспільства, які мають професійну освіту, постійне місце роботи та окреме житло.
--- Кабінету Міністрів України та МОЗ України пропонується розглянути Концепцію комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії), розробленої колективом ДЗ “Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України” та схвалену Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки України та погоджену НАМН та НАПН України, НАДУ при Президентові України.

Лауреат відзнаки
Орден Святого Пантелеймона

Володимир Мартинюк
Володимир Мартинюк
Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров'я
   Головною метою діяльності Академії є сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їх родинам, передусім шляхом постійного навчання персоналу та батьків, а також надання та розроблення навчально-методичних матеріалів щодо всіх аспектів дитячої інвалідності.
Проектна статутна діяльність

Української академії дитячої інвалідності (УАДІ)
   Звіти, які щорічно надає Україна Комітету ООН з прав дітей засвідчують, що в нашій державі ситуація з дотриманням прав дитини потребує термінового вирішення окремих питань, зокрема стосовно надання освітніх, соціальних і медичних послуг дітям з інвалідністю та їхнім родинам. Саме на це вказувалось
у заключних рекомендаціях Комітету ООН, які були надані нашій державі і яких Україна має дотримуватись при проведенні реформування відповідних галузей. Тим паче, зважаючи на те, що за останні 5 років кількість дітей з інвалідністю збільшилася майже на 8 % і складає на сьогодні майже 164 тис дітей, понад мільйон українських дітей мають порушення або особливості психофізичного розвитку і потребують психолого- медико-педагогічної підтримки.

   Саме для вирішення нагальних проблем дітей з обмеженням життєдіяльності (ОЖ - діти з інвалідністю, діти з загрозою формування інвалідності), передусім в аспекті створення передумов для оформлення життєвого простору в суспільстві з урахуванням стану їх здоров'я, у 2011 році була розроблена Концепція соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальна реабілітація дітей з ОЖ). Мета Концепції - запобігання виникненню інвалідизуючої патології у дітей; формування єдиного реабілітаційного простору навколо дитини з інвалідністю та її родини шляхом об`єднання та координації зусиль громадськості, реабілітаційних установ та закладів різних форм власності і підпорядкованості; створення системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з ОЖ згідно з міжнародними стандартами, які передбачають надання кваліфікованої медичної допомоги, створення адекватного інклюзивного середовища, відповідної соціально-професійної траєкторіїї розвитку дитини з обмеженням життєдіяльності.

   Шляхи і способи реалізації Концепції:

 1. Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров`я (МКФ);
 2. Створення Міжвідомчої координаційної ради з питань комплексної реабілітації дітей з ОЖ (центральна, регіональні);
 3. Затвердження на рівні Міністерства охорони здоров`я України ефективних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання формування інвалідності у дітей;
 4. Удосконалення системи кадрового забезпечення в галузі реабілітації та організації соціального обслуговування дітей з ОЖ;
 5. Розроблення та удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення системи комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
 6. Удосконалення медичної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
 7. Здійснення заходів щодо удосконалення психолого-педагогічної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
 8. Здійснення заходів щодо удосконалення соціальної складової комплексної реабілітації дітей з ОЖ;
 9. Удосконалення системи залучення громадськості до розробки управлінських рішень у сфері реабілітаційних послуг і контролю за їх реалізацією.

   Соціальна педіатрія – дороговказ в реалізаціі міжнародних стандартів допомоги дітям з ОЖ та їх родинам. З метою впровадження основних положень Концепції соціальної педіатріі в Україні у травні 2019 року було створено ГО «Українська академія дитячої інвалідності» (УАДІ)).

   Засновниками УАДІ стали:

Князевич В.М. – голова Правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги ", голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», Міністр охорони здоров'я України (2007 – 2010 рр.);

Малишин Р.А. – член Правління Хмельницького обласного Фонду соціального захисту та реабілітаціі інвалідів , голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Нуклеус»;

Мартинюк В.Ю. - директор ДЗ «Український медичний центр реабілітаціі дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», завідувач кафедри дитячої неврологіі та медико-соціальної реабілітаціі НМАПО імені П.Л.Шупика.   Головною метою діяльності Академії є сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їх родинам, передусім шляхом постійного удосконалення знань і умінь фахівців - реабілітологів та навчання батьків, а також надання та розроблення навчально-методичних матеріалів щодо всіх аспектів дитячої інвалідності.


   Основними напрямами діяльності Академії є:

- забезпечення регулярного навчання та обміну інформацією щодо всіх аспектів дитячої інвалідності шляхом проведення зустрічей, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих груп, професійних виставок. Здійснення видавничої діяльністі;

- впровадження в Україні сучасних концепцій допомоги, розвитку, навчання та супроводу дітей з ОЖ, зокрема соціальної педіатрії, ранього втручання, інклюзивної освіти та інших;

- підтримка комплексних (медичних, освітянських, соціальних) науково-практичних досліджень щодо лікування, реабілітації, розвитку та догляду дітей з ОЖ ;

- надання медичних, освітніх, соціальних та реабілітаційних послуг згідно з чинним законодавством, розроблення критеріїв ефективності реабілітаційних послуг дітям з ОЖ;

- сприяння подоланню соціальної стигматизації та дискримінації стосовно дітей з ОЖ та їхніх родин, а також формування у них активної життєвої позиції;

- сприяння консолідаціі зусиль держави , громадськості , фахівців медичної, освітянської та соціальної сфер , різних інституцій та установ з метою створення в регіонах єдиного реабілітаційного простору (реабілітаційного паспорту) навколо дитини з ОЖ та її родини;

- впровадження в Україні системи щодо формування сучасних знань та умінь з основ паліативної допомоги дітям;

- участь у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту та технологій професійної підготовки та діяльності фахівців реабілітаційного профілю;

- сприяння реформуванню системи експертного оцінювання ступеня обмеження життєдіяльності та встановлення інвалідності у дітей відповідно до біопсихосоціальної моделі хвороби та шкальної оцінки порушень функції і структур організму згідно Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров`я;

- створення експертного середовища фахівців для розроблення рекомендацій щодо розвитку державної системи комплексної реабілітації осіб з ОЖ., в т. ч. й через можливість експертної оцінки з боку Європейської академії дитячої інвалідності;

- залучення згідно з існуючим законодавством кошти юридичних та фізичних осіб, в тому числі зарубіжних, з метою реалізації мети та напрямів діяльності Академії;

- сприяння співробітництву та співпраці між тими, хто працює у сфері дитячої інвалідності в Україні та інших країнах, насамперед з Європейською академією дитячої інвалідності;

- підтримка високих етичних та наукових стандартів в Україні при реалізації усіх напрямів діяльності ГО «Українська академія дитячої інвалідності».

   Українська академія дитячої інвалідності має наміри об'єднати фахівців різних галузей ( педіатрів, неврологів, психіатрів, ортопедів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів (мовних терапевтів), психологів, спеціальних педагогів, медичних сестер, соціальних працівників, асистентів дитини та інших спеціалістів), які працюють із дітьми з ОЖ, з метою реалізації основних напрямів у діяльності Академії.

   В умовах професійно-соціальних змін, зокрема поглядів на дитячу інвалідність, запропонувати нові орієнтири надання реабілітаційних послуг з урахуванням сучасних технологічних досягнень для покращення соціалізації дітей з ОЖ та повноцінного функціонування їхніх родин у суспільстві.Реквізити: ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності», ГО «УАДІ»

Код ЄДРПО 42980708

П/р № UA94 3808 0500 0000 0026 0056 8390 3

в АТ «Райффайзен банк Аваль», код банку 380805

Адреса: 04209 Київ, вул. Богатирська, 30

ГО «Українська Академія Дитячої Інвалідності», ГО «УАДІ»

сайт: childneuro.gov.ua/academia

ел.почта: uacd2019@gmail.com

телефон: (044) 201-35-11

 (098) 397-44-28Якщо у вас виникають якісь технічні питання щодо використання сайту або його файлів, ви можете написати на пошту підтримки: uacd2021@gmail.com
Новини та події
  До відома членів академії
  Засновники академії
  • Князевич В.М
   Голова правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги, голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм та
   милосердя «Орден Святого Пантелеймона», доктор медичних наук та Заслужений лікар України, Міністр охорони здоров'я України (2007-2010 рр).
  • Малишин Р. А
   член Правління Хмельницького обласного Фонду соціального захисту та реабілітаціі інвалідів, голова Правління Міжнародного фонду "Нуклеус", Заслужений діяч соціальної сфери України.
  • Мартинюк В.Ю
   директор ДЗ «Український медичний центр реабілітаціі дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», Заслужений лікар України.
  Правління академії
  • Князевич Василь Михайлович
   Зслужений лікар України, доктор медичних наук, член Колегії МОЗ України, Міністр охорони здоров'я України (2007-2010рр.)
  • Колупаєва Алла Анатолієвна
   Заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Інститут спеціальної педагогіки та психології імені М. Ярмаченка
  • Косенков Володимир Геннадійович
   директор Благодійної організації “Благодійний фонд Кусум"
  • Малишин Руслан Анатолійович
   Заслужений діяч соціальної сфери України, Голова правління МБФ “Нуклеус"
  • Мартинюк Володимир Юрійович
   Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і
   техніки, доктор філософії, дійсний член Європейської Академії дитячої інвалідності
   (EACD), Всесвітньої Асоціації Дитячої Неврології (ICNA)
  • Моісеєнко Раїса Олександрівна
   Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, проректор НУОЗ
   України імені П.Л. Шупика, Перший заступник Міністра охорони здоров'я України (2011-2013рр.)
  • Назар Оксана Василівна
   Кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри “Дитяча неврологія і медико-соціальна реабілітація" НУОЗ України імені П.Л.Шупика, національний координатор при Європейській Академії дитячої інвалідності (EACD).
  • Нечай Алла Федорівна
   Кандидат медичних наук, національний представник України в Європейському товаристві дитячих неврологів (EPNS)
  Члени ГО УАДІ
  201
  загальна кількість членів ГО "УАДІ"
  3
  громадські організації осіб з інвалідністю серед членів академії
  ГО "Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на туберозний склероз"
  230 пацієнтів з туберозним склерозом
  ГО "ДЦП ХЕЛП"
  800 родин, які виховують дітей з інвалідністю
  ГО "ДЮШЕННА УКРАЇНИ"
  20 пацієнтів з хворобою Дюшена
  Громадські організації,
  з якими УАДІ підписало меморандум
  • ГО «DCP HELP»
  • ГО “Дюшенна Україна»
  • ГО «Українська асоціація допомоги хворим на туберозний склероз».
  Українська академія дитячої інвалідності створена з метою реалізації концепції соціальної педіатрії
  .
  Початок співпраці України з Європейською академією дитячої інвалідності. 1998 рік, м.Київ, президент Європейської академії дитячої інвалідності доктор Martin Bax
  ПОМІЧНИКИ ТА СПОНСОРИ
  Група фармацевтичних компаній "Кусум"
  Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»
  Голова Правління ГО "УАДІ" Мартинюк Володимир
  +380983974428
  +380442013511
  uacd2019@gmail.com

  Національний координатор Оксана Назар
  dr.ovnazar@gmail.com
  Україна, 04209, м.Київ, вул.Богатирська, 30
  Made on
  Tilda